De noodzaak van feedback
Logo nieuw
De noodzaak van feedback

Feedback zorgt ervoor dat de organisatie op koers gehouden wordt en is een noodzakelijk onderdeel van het zelfreinigend vermogen van de organisatie. Nadat de ambitie en strategie vastgesteld zijn, is het zaak om met de goede mensen om je heen de doelstellingen te gaan realiseren.

Onderweg gaan dingen natuurlijk anders dan verwacht. Soms lopen zaken soepeler maar soms ook niet. Of gedragen collega’s zich anders dan was afgesproken waardoor de sfeer verslechtert of zelfs de SMART doelstellingen in gevaar komen!

Dan is feedback, mits op de juiste manier gegeven dé manier om elkaar in het goede spoor te houden. Van elkaar te leren en elkaar te stimuleren in het vinden van nieuwe oplossingen voor alledaagse issues of voor nieuwe, nog onbekende problemen.

Voorzijnraap Executives heeft de afgelopen periode weer organisaties geholpen met hun stevige ambities, uitdagende doelen, gewenst leiderschap én feedback als logisch onderdeel van het succesverhaal van de organisatie.