De essentie van een organisatie
Logo nieuw
De essentie van een organisatie

De rode draad in de opdrachten van Voorzijnraap Executives is de essentie van het ‘zijn’ van de organisatie te koppelen aan het ‘zijn’ van de directie en medewerkers. Dat is snel opgeschreven en nog sneller gezegd, maar dat betekent nogal wat. Van de zijde van de opdrachtgever én van Voorzijnraap Executives. Want voor beiden betekent dat durven zoeken naar de juiste wegen om bij de diepere motivaties en overtuigingen te komen. Om daar vervolgens de consequenties van in te zien.

In de fase daarna vertaalden wij met de opdrachtgever hun ambities naar strategie: Wat gaan we doen en vooral Hoe gaan we dat dan doen?! Hierin komt alle creativiteit, zakelijkheid, menselijkheid en persoonlijke voorkeur naar boven. Het is een feest om al die ideeën en daadkracht te mogen aanschouwen en er onderdeel van te kunnen zijn. Maar het is soms hard werken om heldere keuzes te maken en zich daaraan te houden.

Na al die noeste arbeid komt de dag dat we “gewoon” weer aan het werk gaan……..

Dán komt het er op aan dat de gemaakte keuzes worden opgevolgd en uitgewerkt. In beleid, in handboeken, in vertoond gedrag en andere manieren van samenwerken en samen-werken. In die fase is één van onze opdrachtgevers-van-het-eerste-uur beland.

In onze volgende blog vertellen wij hoe het hen vergaat!