06 - 38 93 22 75 pon@voorzijnraap.nl

Maatschappelijke verantwoording

Voorzijnraap zet zich in voor vrouwen die verandering in hun leven nodig hebben om weer verder te kunnen. Met behulp van individuele, op maat gesneden coaching worden deze vrouwen in hun kracht gezet, zodat zij (weer) sterke vrouwen worden, in zichzelf gaan geloven, hun zelfvertrouwen terugkrijgen en stevig in hun schoenen staan; in hun privéleven, op hun werk of in de maatschappij.

Footprint

De werkplek van Voorzijnraap is zoveel mogelijk buiten in de natuur. Dat is vaak niet alleen beter voor het gewenste resultaat, het zorgt er tevens voor dat het coachingwerk zo min mogelijk het milieu belast en leidt tot een minimale ecologische footprint. Het inkoopbeleid en de keuze voor partnerschappen sluiten hierop aan, met een bepalende rol voor de impact op natuur en milieu van deze bedrijfsactiviteiten.

Draagkracht

Voorzijnraap vindt dat alle vrouwen die dat nodig hebben ook daadwerkelijk toegang tot professionele coaching zouden moeten hebben, ook als dat financieel een probleem is voor deze vrouwen. Om daaraan naar capaciteit bij te dragen reserveert Voorzijnraap vijf procent van alle coachingtijd voor vrouwen die de kosten niet of slechts gedeeltelijk kunnen opbrengen. Daarbij betalen de vrouwen naar draagkracht en laat Voorzijnraap het aan de betreffende cliënten over hoeveel zij voor de geleverde coachingdiensten kunnen missen. Daarnaast helpt Voorzijnraap in het algemeen actief mee bij het benaderen van instanties, werkgevers of andere partijen voor het betalen van coachingdiensten voor minder draagkrachtige cliënten.

Ethische code

Een coach van Voorzijnraap doet haar best om zich netjes, fatsoenlijk en respectvol te gedragen. Dat verwachten we ook van cliënten en andere partijen met wie Voorzijnraap samenwerkt. Als coach en cliënt zijn we volkomen gelijkwaardig, net zoals twee mensen sowieso gelijkwaardig zijn. De een staat niet boven de ander in de onderlinge verstandhouding tussen coach en cliënt. Lees er hier meer over